Nytt biljettsystem för kollektivtrafik i Raseborg införs till sommaren

Det blir betydligt billigare att använda kollektivtrafik i Raseborg i sommar. Det beror på att biljett- och betalningssystemet Waltti införs.

Biljettpriserna för den interna kollektivtrafiken i Raseborg sjunker i sommar. Bilden är från resecentret i Karis.
28.02.2023 11:29
Biljettpriserna för den interna kollektivtrafiken i Raseborg sjunker betydligt i sommar då det nya biljett- och betalningssystemet Waltti införs. 
Den största förändringen som systemet medför är att prissättningen ändras så att hela Raseborg utgör en zon för vilken resenären betalar samma pris oberoende av resans längd. De nya biljettpriserna träder i kraft juni.
Nya, billigare priser och attraktivare biljettprodukter förväntas leda till en betydande ökning i passagerarantalet. I prissättningen har hänsyn tagits till olika passagerarkategoriers, bl.a. turisters, studerandes och pensionärers, behov.