Corona i Seminarieskolan och Skogsgläntans daghem

Det finns bekräftade fall av coronavirus i Seminarieskolan och Skogsgläntans daghem i Ekenäs. Endast en skolklass och en daghemsavdelning berörs av exponeringar.

Ett fall av coronavirus har bekräftats i en klass i Seminarieskolan. Exponerade elever och lärare har satts i karantän till och med den 5 november. Eleverna får instruktioner gällande skolgång under karantäntiden via Wilma.

Eleverna i de övriga klasserna fortsätter skolgången som normalt med beaktande av gällande direktiv för hygien och säkerhet.

Seminarieskolan har elever i årskurserna 1–6. Skolans elevantal är 364, personalen uppgår till cirka 40 personer.

I Skogsgläntans daghem har också ett fall bekräftats i en daghemsavdelning. Exponerade barn och personal på den berörda avdelningen har likaså försatts i karantän till och med den 5 november.

Stadens smittskyddsteam är under torsdagen i kontakt per telefon med alla exponerade barns familjer samt exponerade lärare och personal.

För en vecka sedan bekräftades fall av coronavirus i Karjaan yhteiskoulu och Kiilan koulu i Karis.

Enligt den senaste informationen från Institutet för hälsa och välfärd, THL, är den kumulativa siffran för antalet smittade raseborgare nu uppe i 53. Raseborgs incidenstal, det vill säga antal sjukdomsfall per 100 000 invånare, är uppe i 192.

Antal sjukdomsfall har dock tidigare visat sig släpa efter med upptill en handfull fall för Raseborg.

ANDRA LÄSER