Jyri Kopare blir ny kommendör för Nylands brigad

I mars tillträder Jyri Kopare som kommendör för Nylands brigad i Ekenäs.

Jyri Kopare blir kommendör för Nylands brigad.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
08.02.2023 17:01 UPPDATERAD 09.02.2023 09:36
På onsdagen meddelar Nylands brigad i ett pressmeddelande att Jyri Kopare blir brigadens nya kommendör den 1 mars i år. Kommodor Juha Kilpi har haft uppgiften sedan januari 2021, men övergår nu till ett nytt uppdrag som försvarsattaché i Stockholm.
I pressmeddelandet lyfts det fram att Kopare har över 25 års erfarenhet av uppgifter inom Försvarsmakten, både i Finland och utomlands. Han har bland annat fungerat i krishanteringsuppgifter utomlands och vid EU:s militära stab. 
I Finland har han till exempel tjänstgjort som sektorchef vid Huvudstaben, äldre avdelningsstabsofficer vid Försvarsministeriet och som lärare vid Försvarshögskolan. För knappt två år sedan återvände han till marinen – denna gång på försvarsgrensnivå i Marinstaben.