Trägen vann – Ethel uppmanar andra att kämpa för sina rättigheter

Det var en envis och lång kamp – men nu är den över. Trägen har vunnit och 91-åriga Ethel Storsjö i Karis kan andas ut. Hon har fått tillbaka rätten till färdtjänst och uppmuntrar andra som nekats färdtjänst att inte ge sig.

Tre glada generationer – Karin Cederlöf, Ethel Storsjö och Maria Cederlöf är lättade över att kampen för Ethels rätt till färdtjänst är över.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte bevilja Raseborgs stad besvärsrätt i fråga om Karisbon Ethel Storsjös färdtjänst. Beslutet är daterat den 1 juli 2022 och undertecknat av tre justitieråd vid domstolen. VN rapporterade om beslutet den 8 juli.

ANDRA LÄSER