Fullmäktige godkände förvaltningsstadgan

Raseborgs stadsfullmäktige höll ett kort och effektivt möte på måndag kväll. Förvaltningsstadgans revidering godkändes efter fyra omröstningar med ett par ändringar på tekniska sidan.

Raseborgs stadsfullmäktige avslutade på måndag kväll mötet som ajournerades måndagen innan. Den här gången var man betydligt mer beslutsam.
Johan Kvarnström
26.09.2016 21:00 UPPDATERAD 27.09.2016 09:48
Mötet som ajournerades den 19 september fortsatte på måndagen, mitt i behandlingen av ärendet om stadens organisation och förvaltningsstadga.
Den här gången blev det ingen farsartad tillställning utan ordning och reda. De förtroendevalda hade nått en viss enighet under veckan och aviserade och behandlade ändringsförslagen smidigt.

Fyra ändringsförslag

Peter Björklöfs (FKP) förslag från den 19 september om att flytta kulturen till bildningssektorn och att lyda under fritidsnämnden var i kraft, men förlorade omröstningen med 3-37.
De grönas grupp genom Marko Reinikainen och Vänsterförbundets Harry Yltävä kom på måndagen med identiska ändringsförslag om att låta byggnadstillsynen och miljövården bli självständiga enheter under koncernförvaltningen.
– Vi är oroade över laglighetsprincipen, över att organ med myndighetsuppdrag finns under samma tak som den verksamhet de har i uppdrag att övervaka, sade Reinikainen.
Den oron omfattade endast ett fåtal ledamöter och förslaget förlorade omröstningen med 8-32.
De två ändringsförslag som godkändes lades fram av SFP-gruppen genom Mikael Borgman. Det första, som vann med rösterna 26-14, gällde teniska nämndens ansvarsområde. Enligt förslaget som vann ska nämnden ansvara "för hela tekniska sektorns budget och personal, förutom för byggnadstillsyn och miljövård."
Det andra förslaget var att inom beskrivningen av tekniska sektorn flytta mätnings- och fastighetsbildningsavdelningen till samhällstekniska avdelningen.
Fullmäktige gav stadsstyrelsen fullmakt att göra nödvändiga teniska ändringar på andra ställen i förvaltningsstadgan i enlighet med dessa ändringsbeslut.
Mötesbeslutens giltighet hade eventuellt kunnat ifrågasättas i efterhand om Peter Björklöf inte varit observant. Genom hans observation framkom att Ira Donners (Gröna) ersättare ännu inte fått mandat på grund av att Centralvalnämnden inte gjort en uppdatering av ersättarna.
Den tillkallade ersättaren lämnade därför mötet innan beslut fattades.

Färre och större enheter

Förvaltningsstadgan ska uppdateras etappvis och en etapp som fokuserar på den operativa sidan är nu avklarad.
Det innebär bland annat att antalet sektorer minskar till fyra: Koncerntjänster, bildning, social- och hälsovård, och tekniska sektorn.
Förändringen är störst för tekniska sektorn där miljövård, planläggning och byggnadstillsynen blir en avdelning och mätnings- och fastighetsbildningsavdelningen blir en del av en samhällsteknisk avdelning som ansvarar för allt från gator och parker till skogsskötsel och småbåtshamnar.
Dessutom kommer miljö- och byggnadsnämnden att ha avdelningschefen som föredragande och inte två föredragande beroende på ärendets art som i nuläget.
– Jag är nöjd, den här förvaltningsstadgan har stark politisk förankring, säger Jan Gröndahl, teknisk direktör, dagen efter mötet.

ANDRA LÄSER