Karis Telefon märker att många jobbar hemma – "Fibernätet tål en situation som den här"

Hemmajobb och distansskola kräver en fungerande nätuppkoppling.

Kapacitet. Wilhelm Geust och Patrik Gustafsson vid Karis Telefon intygar att fiberkapaciteten tål en situation som den här.
För många har arbetet flyttat till hemmen och skolan likaså. Därför har datatrafiken och telefonsamtalen ökat med mellan 10 och 30 procent jämfört med tiden före coronaepidemin, enligt operatörernas uppgifter till Kommunikationsministeriet.