De rätta valen

För mig som forskare verkar de här löftena primära och väsentliga, men ur ett politiskt perspektiv kan de anses svåra och ambitiösa.

Den nyhet som tog det största spaltutrymmet förra veckan var regeringsförhandlingarna. Jag har aldrig tidigare läst igenom ett regeringsprogram, men nu var jag lite intresserad av hur ett sådant ser ut och därför laddade jag ner det och började läsa. En ganska diger bunt med papper, det längsta av sitt slag i detta land – nästan 190 sidor. Men jag fastnade genast i det första ordet. Den första meningen i det inledande kapitlet börjar: ”Klimatförändringen ...”.

ANDRA LÄSER