Konkurs stoppade tiotals byggarbeten, Caruna måste hitta ny partner

Tiotals byggprojekt som Caruna har startat för att förbättra elnätet i Sjundeå, Lojo och Ingå har stått stilla en längre tid för att företagets entreprenörspartner gått i konkurs. En ny partner inleder arbetet så fort som möjligt.

I slutet av året gick den entreprenör Caruna anlitat för förbättring av elnätet i Sjundeå, Lojo och Ingå i konkurs. Det ledde till arbetsstopp på en del av byggarbetsplatserna och för vissa byggarbetsplatser stoppades även uppföljningsarbetet. Carunas nya partner är N3M Power Oy Ab, med vilka arbetet påbörjas omedelbart.

Nya avtalsleverantörer har anlitats för att utföra elbolagets prioriterade arbeten, som att åtgärda fel i elnätet dygnet runt och hantera arbeten som kunderna beställt.

Caruna har tiotals pågående projekt i Sjundeå, Lojo och Ingå, varav en del väntar på att en ny entreprenör ska inleda arbetet. Projekten är också spridda över ett stort geografiskt område.

– Under våren har vi förhandlat med nya entreprenörer för att kunna fortsätta det oavslutade arbetet för förbättring av elnätet i Sjundeå, Lojo och Ingå. Tyvärr kan vi inte ge en exakt tidtabell för enskilda projekt i det här skedet, men vår målsättning är att slutföra en väsentlig del av dessa arbeten under det här året. Vi kontaktar markägarna angående oavslutade arbeten och informerar dem om hur arbetet återupptas så snart vi har nått en överenskommelse med N3M Power Oy Ab, säger Jukka Ihamäki, regiondirektör med ansvar för Carunas stadsnät.

ANDRA LÄSER