Raseborgs Energi har snart ett av landets modernaste elnät

Raseborgs Energi har länge arbetat med att förnya elnätet. Nu är projektet nästan färdigt och efter det har bolaget ett av landets modernaste elnät.

Raseborgs Energis Frank Hoverfelt och Andreas Talling är nöjda med resultatet av bolagets långsiktiga investeringsprogram.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
27.03.2023 12:57 UPPDATERAD 28.03.2023 09:09
Ett tio år långt projekt är inne på målrakan för Raseborgs Energi. Hösten 2013 gjorde bolaget ett långsiktigt investeringsprogram med målet att förnya hela mellanspänningsnätets distributionsspänning. Rent konkret skulle det gå från 10 och 30 kilovolt till 20 kilovolt.
Arbetet har inneburit att alla elstationer i elnätet har förnyats och detsamma gäller transformatorstationerna. Dessutom har mellanspänningskablar bytts ut på hela nätområdet. Genom att bygga en ny 110/20-kilovolts elstation i Hylta, en bit från Prästkulla, pågår just nu förnyandet av elnätets reservmatning.
– Ett tioårigt program kommer till sitt slut. Vi har investerat cirka 15 miljoner euro i vårt elnät de tio senaste åren och nu har vi ett av landets modernaste elnät, säger Raseborgs Energis vd Frank Hoverfelt vid den nya stationen.

ANDRA LÄSER