Efter fritidschefens oro i VN: Det lobbas på bred front i Raseborg för förebyggande arbete bland unga

Ett sektorövergripande förebyggande samarbete mot droganvändning bland barn och unga har efterlysts i flera år. Fast flera vill samma sak är det inte alldeles enkelt att nå dit – men nu kan det vara på gång.

Heidi Åkerfelt är ny i Raseborgs stadsfullmäktige och kommer bland annat driva frågan om förebyggande arbete bland barn och ungdomar.
I tisdagens Västra Nyland uttryckte staden Raseborgs fritidschef Fredrika Åkerö stark oro för Raseborgsungdomarnas mående. Allt fler barn och unga har ångest och det är inte helt ovanligt att de självmedicinerar med exempelvis cannabis – som till råga på allt är lätt att få tag på, relativt billigt, och i värsta fall blir en inkörsport till tyngre droger.

ANDRA LÄSER