Psykvårdstjänster för barn och unga

Det är glädjande att märka hur mycket psykisk hälsa tas upp i medier och i politiken inför välfärdsområdesvalet.

12.01.2022 08:14 UPPDATERAD 12.01.2022 17:11
Inställningen har ändrats positivt under 2000-talet. Men ändå mår våra barn och unga psykiskt sämre än sina föräldrar.
Reformen inom social- och hälsovården ger en möjlighet att ändra på detta. Gällande psykisk hälsa vet vi redan mycket om såväl riskfaktorer som skyddande sådana, men vi är dåliga på att utnyttja denna kunskap.
Även psykvården behöver ett tydligare och lättillgängligt servicenät som baserar sig på mångprofessionellt samarbete. Det ska satsas på förebyggande verksamhet men det behövs också prioriteringar så att de som mest behöver stöd får det. För utvecklandet av psykvården behövs modig hälsopolitik som grundas i omprövad kunskap samt tydliga värderingar. Alla barn och unga behöver trygga och emotionellt närvarande vuxna – kan vi erbjuda detta?

Aija Takala

De Gröna, Raseborg