Undersökning: 76 procent av finländarna känner sig lyckliga – fler än tidigare är olyckliga

Coronakrisen tros vara en orsak till att allt färre finländare känner sig lyckliga. Speciellt har känslan av lycka sjunkit bland personer i ledande ställning, akademiskt utbildade, företagare, arbetstagare och dem som för tillfället är i den bästa arbetsföra åldern.

Finländarna är relativt eniga om att hälsan, att kunna försörja sig och goda människorelationer utgör grunden för ett lyckligt liv.
En färsk undersökning gjord av Näringslivets delegation EVA visar att 76 procent av finländarna upplever att deras liv är åtminstone rätt så lyckligt. Samtidigt säger sig omkring 20 procent av finländarna vara olyckliga.
Siffrorna tyder allt fler känner att känslan av lycka minskat samtidigt som allt fler också klassar sig som direkt olyckliga.
I den senaste undersökningen 2016 uppgav 80 procent av finländarna att de var åtminstone rätt så lyckliga, medan 17 procent sade sig vara olyckliga.
Den tydligaste nedgången i lycka har enligt EVA skett bland personer i ledande ställning, akademiskt utbildade, företagare, arbetstagare och dem som för tillfället är i den bästa arbetsföra åldern.
– En orsak till att känsla av lycka sjunkit kan vara de påverkningar coronakrisen haft på arbetslivet och på dem som är i arbetsför ålder. Orsakerna kan även vara andra, men mellan 2016 och 2020 har inte skett några andra anmärkningsvärda samhälleliga förändringar eller ekonomiska chocker, säger EVA:s forskningschef Ilkka Haavisto i ett pressmeddelande.
Finländarna är relativt överens om att hälsan, att kunna försörja sig och goda människorelationer utgör grunden för ett lyckligt liv. Pengar är viktiga med tanke på försörjningen, men rikedom anses inte nödvändigtvis vara en så viktig mätare för att kunna jämföra sig med andra.
I undersökningen deltog sammanlagt 2 019 finländare i åldern 18 79 år. Felmarginalen är 2-3 procentenheter. Svaren samlades in under tidsperioden 16–28 oktober 2020.

ANDRA LÄSER