Sjundeås nya skola beaktar miljön: både jordvärme och solpaneler planeras

Den nya skolan i Sjundeå planeras miljövänligt – alternativa energikällor och laddningsstationer för elbilar finns i listan över egenskaper för skolbygget.

Solenergi. Den nya skolan i Sjundeå ska förses med solpaneler.
Den nuvarande fjärrvärmeanslutningen i Sjundeå centrum behålls tills planerna för jordvärme för den nya skolan blir färdiga. Då projektet kan övergå mera till förnybara värmeproduktion minskas fjärrvärmeanslutningen.
Också solpaneler planeras på det nya skolhuset, främst för att alstra den energi som behövs för att kyla skolan under sommarmånaderna. Beredningen räknar med solpaneler som kunde producera 150 kilowatt, vilket skulle räcka till nedkylningen och de laddningsstationer för elbilar och elcyklar som planeras. Fyra vanliga laddningsplatser för elbilar och en snabbladdningsplats föreslås.
Tekniska nämnden ska vid sitt möte på tisdag ta ställning till listan över tekniska egenskaper för skolbygget.

ANDRA LÄSER