Avvisningar med absurda former

Jag tycker att detta spel med människoliv borde granskas av människorättsdomstolen i Haag.

Svepskälen för Migris avvisningar börjar ta de mest absurda former. Att ge en yngling ett ettårigt uppehållstillstånd som sedan årligen förnyas till dess han fyller 18 år. Sedan slängs ynglingen ut ur landet. Att ynglingen redan rotat sig, skaffat ett nätverk av vänner, gått i skola och lärt sig landets språk betyder ingenting. Ut med dem bara, ut, ut!
Samma omänskliga förfarande gäller familjeåterföreningar. Man har satt löneribban för den som söker återförening så högt att det är så gott som omöjligt för en flykting att hitta ett så välbetalt jobb. Att en motsvarande finländsk familj i samma storlek klarar sig på betydligt mindre lön låtsas man inte veta av även fastän det finns lagparagrafer som man kunde hänvisa till ifall viljan vore med.
Jag tycker att detta spel med människoliv borde granskas av människorättsdomstolen i Haag. Naturligtvis hänvisar Migri till de ramar som regering och riksdag gett. De värsta hökarna är de ”superkristna” politikerna som synbarligen ännu inte lärt sig läsa innantill – åtminstone verkar de inte förstå vad de läser i sitt Nya Testamente. Jag står gärna till tjänst och förklarar vad det står och betyder i till exempel Matteus 26, 40-45.

Karl Augustson

Tenala

ANDRA LÄSER