Trettio nya tomter kan bli verklighet på Mossavägen i Täktom

Fritidshus i anslutning till stall och olika sportmöjligheter är vad Stefan Therman vill förverkliga på sina ägor i Hangö. Tidtabellen är svår att sia om, men han hoppas på att kunna inleda byggandet av infrastrukturen nästa vår. Men innan dess behövs en detaljplan över området.

Stefan Therman, som har många års erfarenhet av fastighetsbranschen, vill bryta ut cirka trettio tomter på mark som hittills mest använts som hästhagar. Tomterna ska placeras i formen av en hästsko.
10.02.2023 15:44
Stefan Therman, fritidshangöbo sedan cirka tio år tillbaka, planerar ett helt nytt kvarter på Mossavägen i Täktom, Hangö. Det är hans egen tomt på 13,1 hektar som han planerar avyttra tomterna från.
– Det här är en mångårig dröm. Jag tänker mig hus som har gemensamma områden med olika sportfaciliteter och en pool. Så har vi vårt stall där man kan hyra en stallplats. Det är ett koncept som ännu inte är så vanligt i Finland, men nog utomlands, säger han.
Han har själv haft sitt fritidshus i Täktom i cirka tio års tid. Då han tog över stället fanns det en huvudbyggnad, ett stall med anslutande gästhus, en manege och ytterligare ett gästhus.