De här åtta sökte jobbet som projektchef för investeringsprojekt i Ingå – Degerbybo valdes till jobbet

Ingå har anställt en projektchef till tekniska sektorn för att hantera de kommande årens byggprojekt. 

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
02.01.2023 05:43 UPPDATERAD 03.01.2023 09:43
Ingås kommuningenjör har med ett tjänstemannabeslut valt byggmästare Carol Österberg till befattningen som projektchef för investeringsprojekt inom tekniska sektorn. Österberg är från Degerby och entreprenör i byggföretaget Collar Oy. 
Jobbet söktes av åtta personer: Marco Furu (Hyvinge), Tanima Wahed (Helsingfors), Tuukka Kaattari (Vichtis), Timo Laine (Åbo), Pekka Takku (Valkeala), Jerker Fagerholm (Ekenäs), Catharina Gylling-Österberg (Grankulla) och Carol Österberg.