Läsåret 2023–2024 vid Raseborgs kulturinstitut nu spikat

Raseborgs bildningsnämnd har fastställt kulturinstitutets läsår 2023–2024. Både höst och vår pågår den normala undervisningen under 12 veckor, medan den grundläggande konstundervisningen pågår i 15 veckor per termin. Längst är terminerna för dem som studerar fördjupad lärokurs vid musikinstitutet.

Bildningsnämnden i Raseborg har fastställt kulturinstitutets undervisningstider för läsåret 2023–2024.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
16.03.2023 09:00
Bildningsnämnden i Raseborg har slagit fast Raseborgs kulturinstituts läsår 2023–2024.
För den fria bildningen inleds höstterminen 2023 den 4 september och pågår i 12 veckor fram till den 3 december. Det gäller för den normala undervisningen. Den grundläggande konstundervisningens hösttermin inleds däremot redan den 21 augusti och pågår till den 10 december, det vill säga i totalt 15 veckor. 
För dem som studerar en fördjupad lärokurs inom den grundläggande konstundervisningen i musik vid musikinstitutet, pågår undervisningen den 16 augusti till den 19 december. 
Höstlov håller alla den 16–22 oktober 2023.