Ny rapport listar skador i miljonklass

Problemen med inomhusluft hopar sig i Sjundeå. Kring 85 procent av kommunens fastigheter har någon form av luftproblem. Nu har också hälsovårdscentralen visat sig vara i sämre skick än man trott.

Allvarligt. Hälsovårdscentralen är i sämre skick än man trott.
– Det här var det värsta alternativ jag kunde tänka mig. Jag hade inte väntat mig ett så dåligt läge som det nu verkar vara, säger Sjundeås tekniska chef Markus Moisio.
Äldst. Päivärinteen koulus trähus hör till de äldsta kommunägda fastigheterna.
En undersökning som gjorts av FCG i somras visar att det finns omfattande mikrobskador i byggnaden. Av 88 prover som tagits var bara 28 helt rena. 43 prover visade på riklig mikrobförekomst.
– Det finns mikrobskadade konstruktioner överallt, från sockeln till takisoleringen. Det betyder inte automatiskt att det också finns problem i inomhusluften, men FCG har gjort tester också på den och de visar på problem.

Rikligt med riskkonstruktioner

Problemen med inomhusluften i den gamla delen, byggd på 1960-talet, beror enligt rapporten på förekomsten av mikrober, alltså mögelsporer och bakterier, i isoleringsskivor i golvkonstruktioner och taket. I många fall gäller det träfiber-cementskivor, så kallade Toja-skivor, som använts som isolering. Byggnadssättet anses i dag vara riskabelt. Av elva prover som tagits i Toja-skivor var bara ett helt mikrobfritt medan åtta visade på rikliga mängder mikrober.
– Toja-skivor verkar vara ett stort problem i Sjundeå. De finns i många av byggnaderna som är från 1960-talet, bland annat Sjundeå svenska skola. Där fanns de i taket på gymnastiksalen men dem har vi tagit bort under sommaren.
I den nyare delen av hälsovårdscentralen, som är byggd på 1990-talet, förorsakas problemen med inomhusluften sannolikt av mikrobskadad isoleringsstyrox i sockeln och isoleringsullen i väggar och tak.
Problemen i byggnaden ökas av att väggarna på många ställen inte är täta. Det innebär att orenheter kommer in i inomhusluften, speciellt ifall det råder undertryck inne i byggnaden.
– En del av springorna har vi tätat till redan tidigare men det har tydligen lett till att det på grund av undertryck sugs in inomhusluft från de mer skadade platserna. Om vi gör fler tätningar måste vi därför noga kontrollera vad det leder till.
Problemen i hälsovårdscentralen har undersökts i flera omgångar. Redan år 2008 gjordes en första undersökning av inomhusluften och 2013 gjordes en konditionsgranskning av huset. Följande undersökning av inomhusluften gjordes 2015.

Renovering eller nybygge?

Personalen vid hälsovårdscentralen informerades om läget i byggnaden i torsdags. Vad som händer med hälsovårdscentralen i framtiden är inte klart. Kommunens första åtgärd blir ändå att säkra arbetsmiljön genom att skaffa tillräckligt med luftrenare till byggnaden.
– Därefter försöker vi justera ventilationen så att vi kommer så nära nolläge som möjligt, det vill säga att det varken är under- eller övertryck i byggnaden. Det skulle vara idealet för byggnaden.
På längre sikt måste beslutsfattarna sedan fatta beslut om att antingen reparera hälsovårdscentralen eller bygga nytt. Notan på de olika alternativen är inte klar men Moisio gissar att reparationerna är i miljonklass. En kostnadskalkyl för de åtgärder som behövs är beställd av FCG och väntas vara klar i mitten av oktober.
– Vi måste följa upp hur personalen, patienterna på bäddavdelningen och de som besöker hälsovårdscentralen mår och därefter se om vi måste skaffa tillfälliga lokaler för en del av eller hela verksamheten. Samtidigt måste kommunen reda ut om det är vettigt att renovera eller inte.

Också bankhuset drabbat

Problemhärd. I bankhuset i Sjundeå centrum sitter kommunens tekniska kansli. Även den byggnaden verkar ha problem.
Rapporten från hälsovårdscentralen försvårade också läget för tandvården, där läget nu är mest akut i kommunen. Ett nybygge för tandvården har planerats, och tre möjliga placeringar tagits fram, men de planerna lades på is i väntan på beskedet om hälsovårdscentralen.
– Men nu måste vi på allvar sparka fart i diskussionen om tandvården, de måste få något nytt nu, säger Moisio.
I början av sommaren var det meningen att tandvården skulle flyttas in i det gamla bankhuset i Sjundeå centrum men kommunens undersökningar visade på omfattande problem också i den byggnaden. Av drygt femtio prover som togs i fastigheten var bara tre helt mikrobfria, 29 visade tecken på riklig mikrobförekomst.
– I samma undersökning kom det fram att väggarna inte är täta, vilket innebär att orenheter kommer in i inomhusluften också där.

Olika åsikt om problemen

Akut. Tandvården måste få nya lokaler omgående. Personalen har svåra symptom.
Tandvården kommer därför inte att flyttas till bankhuset men eftersom kommunens tekniska avdelning är inhyrd i huset har kommunen bett fastighetsägaren åtgärda problemen och skaffa luftrenare. Enligt Markus Moisio vill hyresvärden inte tillmötesgå önskemålen, eftersom bankhusets styrelse ifrågasätter den undersökning kommunen låtit göra.
– De krav som ställs har inte någon grund. Vi har inte fått något svart på vitt, vi har bara fått höra om en undersökning som kommunen gjort. Men vi har inte fått se den, för då måste vi "köpa den". Det är lite utpressning. Vi kan inte ta ställning till en rapport som vi inte har fått se, säger Henrik Holmberg, som är styrelseordförande för Fastighets Ab Sjundeå bankhus.
– Kommunen har tagit en massa prover och gjort en massa hål i vårt hus.
Holmberg påpekar att Sparbanksstiftelsen som äger bankhuset själv låtit göra en undersökning av huset då det var aktuellt att hyra ut det till kommunen.
– Då konstaterades inga problem. Raksystems, som gjorde den ena undersökningen, kontrollerade den tekniska konditionen på huset och det var helt okej. Det är ju ett relativt nyrenoverat hus i och med att vi hade en brandskada där för några år sedan.
Diskussionerna med kommunen fortsätter, och senast i torsdags ordnades en träff med en entreprenör, som tillsammans med ägarna skulle se över reparationsbehoven.
– Dialogen fortsätter men läget är väldigt komplicerat, säger Holmberg.

Äger 18 byggnader

Sjundeå kommun äger 18 byggnader på totalt 18 816 kvadratmeter. Dessutom hyr eller leasar kommunen 2 400 kvadratmeter fastighetsyta.
Största delen av byggnaderna blir kvar i kommunens ägo även efter social- och hälsovårdsreformen.
Aleksis Kiven koulu, 4 960 kvadratmeter (byggt 1982, tillbyggt 2005).
Sjundeå svenska skola, 3 399 kvadratmeter (byggt 1969, tillbyggt 1986, 2002).
Idrottshallen 1 984 kvadratmeter (1984).
Hälsovårdscentralen 1 905 kvadratmeter (byggt 1967, tillbyggt 2006).
Daghemmet Jukola 898 kvadratmeter (byggt 1992, tillbyggt 2007).
Päivärinteen koulu/matsal och gymnastiksal 877 kvadratmeter (byggt 1954, tillbyggt 1977, 2002).
Kommunhuset 856 kvadratmeter (1990).
Päivärinteen koulu/stenhus 827 kvadratmeter (byggt 1959, tillbyggt 1963, 1990, 2002).
Tjusterby daghem 582 kvadratmeter (2012).
Päivärinteen koulu trähus 537 kvadratmeter (1939).
ANDRA LÄSER