Operationsverksamheten upphör omedelbart – samjouren vid Raseborgs sjukhus kvarstår till hösten

Samjouren vid Raseborgs sjukhus stänger den sista september. Kommunerna i området ska nu få vara med och planera sjukhusets framtida verksamhet.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) styrelse fattade 6 april beslutet om att samjouren vid Raseborgs sjukhus ska upphöra. Samjouren stänger den sista september.

Samjouren vid Raseborgs sjukhus i Ekenäs fortsätter till hösten, men operationsverksamheten upphör omedelbart. Det meddelade Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) på fredagskvällen.

HUS styrelse fattade den 6 april beslut om att samjouren vid Raseborgs sjukhus ska upphöra. Sjukvårdsdistriktet ansöker nu om tillstånd av Social- och hälsovårdsministeriet för att i stället öppna en allmänmedicinsk och akutmedicinsk jour. Jouren ska vara verksam dygnet runt och är tänkt att öppna 1 oktober.

– Styrelsens beslut var inte lätt att ta, men motiverat. Vi var dessutom tvungna att på grund av coronavirusepidemin, enligt mitt beslut, omedelbart avsluta hela den operationsverksamhet som görs i anestesi vid Raseborgs sjukhus, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi i ett pressmeddelande.

Gabriela Erroll, direktör för Västra Nylands sjukvårdsområde, ser ljust på Raseborgs sjukhus framtid trots att samjouren upphör.

– HUS ledning och jag personligen tror starkt på att personalens möjligheter till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter på Raseborgs sjukhus kvarstår denna stora förändring till trots. Om man tänker på utvecklingen av hälsotjänster för befolkningen inom området är det helt centralt att en stark sjukvårdskompetens kvarstår hos den egna personalen, säger Erroll.

Kommunerna i området ska nu få vara med och planera sjukhusets framtida verksamhet. En ny arbetsgrupp har nyligen inrättats. I gruppen ingår representanter från HUS, Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS), Raseborgs sjukhus, Lojo sjukhus och från kommunerna inom området.

– Raseborgs sjukhus kommer också framöver att erbjuda närservice inom den specialiserade sjukvården, såsom specialistläkarmottagningar och ingrepp som utförs i lokalbedövning. Vårdavdelningsverksamheten fortsätter, men i vilken form är fortfarande oklart. Det kommer vi nu att fundera på tillsammans med kommunerna inom området.

ANDRA LÄSER