Att undervisa och lära på distans är en utmaning - "Lärarna måste skapa en atmosfär eleverna trivs i"

På fyrtio timmar körde distansundervisningen i gång för två veckor sedan. Hur får man eleverna att återkomma till det digitala klassrummet varje dag? Genom handledning! svarar pedagogen Mia Skog.

Pedagog. Mia Skog jobbar som tutor i Raseborg och utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Hon finns som ett pedagogiskt stöd för lärare i hela Svenskfinland.
– Det viktigaste i det här läget är att alla elever mår bra. Mår de inte bra lär de sig inte heller, säger Mia Skog, pedagog, tutor i Raseborg och utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.