Invånare ska få säga sin åsikt om parkeringen i Ingå – nästa år ska det gå att parkera på helt nya områden

Helt nya p-områden ska råda bot på parkeringsproblemen i centrala Ingå nästa sommar. Men varaktiga lösningar blir det först 2024. Nu ska invånarna få säga sin åsikt i en webbenkät.

Parkeringsområden i Ingå sommaren 2022 och framåt.
Mira Strandberg
26.10.2021 09:30 UPPDATERAD 26.10.2021 10:04
Parkeringsplatserna i Ingå centrum har blivit färre då bygget av Ingåstrand framskrider. Det är inte längre möjligt att parkera på sandplanen intill den gamla båtrampen. Ingå kommun behöver mera långtidsparkering sommartid eftersom det då är trångt i hamnen. Nästa år ska kommunen underlätta situationen med nya parkeringsområden intill Storkyrkovägen, norrut från torget. Kommunen äger två kvarter i området, och de kommer att fungera som tillfälliga parkeringsplatser nästa sommar. Ett mindre område strax söder om Storkyrkovägen är i detaljplanen markerat som parkeringsområde, men har inte använts som ett sådant. Nu ska det också byggas.

ANDRA LÄSER