Meterologiska institutet: Kravis kan leda till översvämningar

Meteorologiska institutet varnar för översvämningar, sträng köld och nedisning.

Meterologiska institutet varnar för översvämningar. Varningarna gäller stora delar av landet. Foto: SPT

Meterologiska institutet varnar för översvämningar. Varningarna gäller stora delar av landet.

Varningarna för översvämning klassas som möjligtvis farliga. Varningen är utfärdad eftersom det finns riska för att kravis, även kallat sörpa, kan eller kommer att höja vattenståndet runtom i landet.

Kravis, bildas när det blir kallt men ännu inte hunnit bildas ett istäcke. Kravis är alltså underkyld issörja. Risken för att det ska uppstå problematik på grund av kravis är således störst i början av vintern.

Kravis är vanligast i salta hav och i strömmande vattendrag, såsom åar. Ibland kan kravis bildas på botten, då kallas för kravisen för bottenis.

Varningar för översvämningar är i kraft i Satakunta, Kymmenedalen, Birkaland, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, västra delen av Norra Österbotten och i Pudasjärvi.

Av havsområdena är varningar bara i kraft i östra delen av Finska viken och västra delen av Finska viken. Varningarna gäller nedisning av fartyg. Riklig nedisning kan försämra fartygets stabilitet och därmed försvåra säker drift. Havsvarningarna klassas som möjligtvis farliga.

I Lappland varnar institutet för sträng köld, som kan nå farliga temperaturer.

ANDRA LÄSER