Ingen överraskning med höjd hyra

I fredags nämndes förnyandet av stadens hyreskontrakt av utrymmen i Leira i två texter. Jag vill belysa ärendet här.

År 2013 hyrdes utrymmen i Leira för landskapsmuseet. Beslutet togs i den dåvarande kulturnämnden. Då kunde föremål från olika utrymmen samlas i ett och samma hus dit också all personal kunde flytta. Staden kunde sälja mejeriet i Tenala, villa Ormnäs med mera, där museet hade sina verksamheter och lager utspridda. Många av de dåvarande utrymmena var trånga och oändamålsenliga, i ett lager i Karis var det ofta rörläckage.

ANDRA LÄSER