Man är tyst och låter dem gå

Det är tyvärr så i vårt land att man medvetet, envist och till varje pris vill utrota alla sjukhus och andra serviceställen som finns på det svenskspråkiga området.

Det är tyvärr så i vårt land att man medvetet, envist och till varje pris vill utrota alla sjukhus och andra serviceställen som finns på det svenskspråkiga området, oberoende av om det är klokt eller inte, vad kostnaderna blir och hur folket har det. Därför är det på lång sikt bäst för den unga svenskspråkiga generationen att flytta till Sverige. En stor del har redan flyttat och en del håller på att flytta. Det vill många av våra politiker inte veta av eller så är de enbart glada över att de svenskspråkiga skattebetalarna flyttar och är därför tyst om detta. Att landet också skulle behöva de svenskspråkiga skattebetalarnas pengar medger ingen fast landet nödvändigtvis skulle behöva mera skatteintäkter.
Med vår sjukvårds- landskaps- och tingsrättsreform vill man antagligen centralisera ytterligare så att det skall bli billigare, vilket det inte blir, då våra reformer huvudsakligen kommer till genom politisk kohandel. Kohandeln är aldrig rationell eller ekonomisk.

Urs Hofer

Ekenäs

ANDRA LÄSER