Polisen om sin övervakning av tung trafik i västra Nyland

Den senaste veckan genomförde Polisinrättningen i Västra Nyland en intensifierad övervakning av den tunga trafiken på sitt område.

Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
15.02.2023 19:05 UPPDATERAD 15.02.2023 20:52
Mellan den 6 och den 10 februari utförde Polisinrättningen i Västra Nyland en intensifierad övervakning av den tunga trafiken på det egna området. Polisens område sträcker sig från Hangö till Esbo. I ett pressmeddelande på onsdagen uppger polisen att allting i huvudsak var i sin ordning, men det konstaterades också ”onödigt många förseelser”. 
Polisen rapporterar om tekniska brister i fordonens skick, bristande säkring av lasten och såväl trafik- som vilotidsförseelser.
I samband med övervakningen bedömde polisen också förarens körskick och hur specialvillkoren för transport av farliga ämnen iakttas. Syftet med övervakningen är att förbättra trafiksäkerheten och bekämpa grå ekonomi och transportbrottslighet.