Staden ska ta sig fram med gröna hjul

I stället för att ha flera bilar som endast används delvis ska staden leasa två elbilar. Bilarna får dessutom hyras av Hangöbor som behöver en bil för korta ärenden. Det betyder också att tre nya laddningsstationer kommer att byggas.

Mer el. På Berggatan finns redan en laddningsstation för elbilar. Genom att flytta den några meter kan staden få en till station för en elbil staden leasar till ett billigare pris eftersom anslutningen redan finns, berättar Denis Strandell som är stadsdirektör.
– Om allt går väl har vi elbilarna någon gång innan jul, svarar stadsdirektör Denis Strandell på frågan när elbilarna kommer till Hangö.
Det var i förra veckan som stadsstyrelsen bestämde att Hangö ska leasa två elbilar. Det finns både miljö- och ekonomiska skäl till beslutet.
Dels betalade staden över 100 000 euro i kilometerersättningar till personalen år 2017, den kostnaden vill staden minska med elbilarna.
Att anskaffa en elbil är dyrare än en bil som kör på fossila bränslen. Det kostar staden 581 euro i månaden för staden att hyra en mindre elbil. I priset ingår mobilapplikationen, försäkring, service, reparationer och däck för den period som bilen hyrs.
– Men det är billigare att köra på el än bensin, så det jämnar ut sig, säger Strandell.

Flexiblare att boka

De bilar som staden har utnyttjas endast delvis. Elbilarna har en mobilapplikation som ska göra det enkelt att boka bilen.
– Om det visar sig vara ett flexibelt och bra system kan vi ersätta fler av stadens personbilar.
Tanken är att i framtiden ha färre bilar som utnyttjas mer effektivt.
– Det sparar på resurser. Det här betyder inte att vi forcerat gör oss av med alla personbilar. En bil på tekniska verket behövde ersättas och det görs med två gemensamma elbilar.
I och med beslutet att leasa två gemensamma elbilar upphäver stadsstyrelsen miljönämndens beslut att hyra en egen elbil för byggnadstillsynen.
Den ena elbilen kommer att finnas nära stadshuset och den andra vid tekniska verket.
– Det här betyder att stadens tjänstemän kan köra utsläppsfritt, vilket är i enlighet med våra Hinku-målsättningar.

Bygger tre laddningsstationer

Det här betyder också att staden kommer att bygga tre laddningsstationer för elbilar, två vid tekniska verket och en vid dagcentret i närheten av stadshuset där det redan finns en station. Det kostar några tusen euro att bygga en laddningsstation.
– Det är ungefär en månads leveranstid för elbilarna och under den tiden borde vi få laddningsstationerna byggda.
Den ena stationen vid tekniska verket kommer att vara tillgänglig för andra elbilar, medan den andra reserveras för stadens elbil. Den ena stationen nära stadshuset fortsätter vara öppen för alla, och efter att de nya stationerna installerats kommer det att finnas sammanlagt 10 laddningsstationer i Hangö.

Elbil för alla i Hangö

Mobilapplikationen som följer med bilarna gör det också möjligt för stadens invånare, eller andra som registrerat sig i appen, att använda bilarna. Den som använder bilen debiteras för uthyrningen, vilket minskar på stadens kostnader.
– Man behöver inte äga allt själv utan man kan utnyttja gemensamma resurser.
Exakt vad det kommer att kosta att hyra en elbil för en timme har staden inte bestämt ännu. Men i Lojo och Lovisa kostar det åtta euro för att hyra stadens samanvändnings-elbil i en timme.
Man har inte heller bestämt om elbilarna kommer att vara bokade för stadens bruk under en viss tid på dygnet, såsom man löst det i Lovisa. Eller om det är först till kvarn som gäller, såsom man löst det i Lojo.
– Kanske börjar vi med att ha det öppet för alla och ser om stadens behöv ändå tillfredsställs.
Under stadsstyrelsens möte oroade sig en del ledamöter för ofog om bilarna kan hyras av vem som helst. Men för att appen ska fungera måste användaren registrera ett kreditkort.
– Kreditkortet funkar som en säkerhet ifall fordonet missbrukas.
Det betyder också att den som hyr bilen inte kan smita med att betala för turen.