I framtiden ska basketliraren inte behöva slå huvudet i vägmärken

Nu måste vägmärken på gång- och cykelbanor sitta minst 2,2 meter ovanför marken. På vissa håll kräver höjningen en enorm insats.

Många vägmärken i Åbo hänger lägre än den nya minimigränsen på 2,2 meter för gång- och cykelbanor. Här, på Trädgårdsgatan, är skylten närmast kameran endast 1,9 meter ovanför marken.
15.04.2021 06:58 UPPDATERAD 15.04.2021 12:46
Sedan juni i fjol ska vägmärken på gång- och cykelbanor sitta minst 2,2 meter ovanför marken så att fotgängare och cyklister inte riskerar att skada sig på dem.
En koll i några kvarter i Åbo visar att otaliga vägmärken är placerade lägre än så. Många märken når inte ens upp till den gamla minimigränsen 2 meter. Några märken hänger rentav flera decimeter under den.

ANDRA LÄSER