Ekenäs Energi får köpa mer aktier i Liikennevirta

Ekenäs Energi överväger att utöka sitt aktieinnehav i Liikennevirta under år 2020. Raseborgs stadsutvecklingssektion har beviljat energibolaget fullmakt att köpa mer aktier.

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har gett Ekenäs Energi fullmakt att utöka sitt aktieinnehav i Liikennevirta som är det bolag som administrerar Virta-nätverket för laddning av elbilar.
21.01.2020 15:00
Stadsutvecklingssektionen behandlade i går Ekenäs Energis begäran om fullmakt att teckna mer aktier i Liikennevirta, som är det företag som administrerar Virta-nätverket för laddning av elbilar.
Enligt Raseborgs stads koncerndirektiv bör bolaget nämligen inhämta ägarens, det vill säga stadens, direktiv vid inköp eller försäljning av aktier. Stadsutvecklingssektionen beslöt bevilja fullmakten.
Fullmakten gäller upp till 150 000 euro och gäller fram till den 31 december 2020.
Ekenäs Energis vd Frank Hoverfelt säger att man inte har konkreta planer på att utöka aktieinnehavet just nu, utan att det är en förberedande åtgärd eftersom bolaget under år 2020 överväger att utöka sitt aktieinnehav i Liikennevirta.
– Vi har begärt fullmakten i förväg, eftersom det kan krävas snabba ryck då en emission blir aktuell, förklarar Frank Hoverfelt.
Enligt beredningen till stadsutvecklingssektionen kommer Liikennevirta att besluta om en eller flera nya aktieemissioner under 2020, den första sannolikt redan i februari.
Hoverfelt säger att det är av strategisk betydelse för Ekenäs Energi att vara delägare i Liikennevirta. Det ger bolaget insyn i hur marknaden för elbilar utvecklas.
Ekenäs Energi var med och grundade Liikennevirta år 2013 och äger i dag 1,6 procent av bolaget.

ANDRA LÄSER