Expertis behövs i välfärdsområdet

De blivande välfärdsområdens fullmäktigen måste ha visdom och styrka.

Blivande välfärdområdens fullmäktigen måste ha visdom och styrka, erfarenhet, expertis inom olika sektorer och yrken, kunna leda med information, förmågan att uppfatta helheten, förstå det unika i olika kommuner och regioner samt det unika bland människor och familjer i olika situationer. Därför behövs det i fullmäktige personer som tillsammans representerar ett brett utbud av olika expertis, erfarenhet och kompetens.
Det behövs samarbete över partigränserna.
Det behövs gränsöverskridande och tvärprofessionellt samarbete. Det behövs samarbete mellan de skickliga, insiktsfulla, innovativa, reformvilliga, fördomsfria, ansvarsfulla ledamöter som har blivit valda.
Det behövs samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn för att möjliggöra de bästa servicepaketen. Det behövs ett öppet samarbete mellan medborgare och beslutsfattare inom området.
Det behövs bondförnuft.

Jyrki Pinomaa

Samlingspartiet, Vichtis

ANDRA LÄSER