Ortsbor ogillar stopp för biltrafik

Ortsborna är kritiska till planerna för utvecklingen av Kopparnäs friluftsområde. De vill inte lämna bilen längre från stranden än i  dag och anser att deras röster blir överkörda i planeringen.

Unikt. Utsikten från Rävberget ut över havet är slående.

Ett fyrtiotal intresserade kom för att höra då föreningen Nylands friluftsområden presenterade sina visioner för friluftsområdet Kopparnäs-Störsvik i Degerby. Publiken var positiv till att det unika området utvecklas men de planer som presenterades stötte på patrull.

Utvecklingsförslag för Kopparnäs

Trafiken stängs vid Fiskartorpsvägen. Parkeringen vid avtaget förstoras etappvis.

Trafiken till Sandviken styrs till Störsviksvägen. Öster om reningsverket i Störsvik är det meningen att utvidga den nu inofficiella parkeringsplatsen. Sandviken är en populär badstrand och ska fortsättningsvis utvecklas som en sådan.

På den så kallade strandbastuns område vid Sandarbukten byggs ett guidecenter med information om området och rutterna där. I framtiden placeras också kommersiella tjänster som kafé eller uthyrningstjänster här. Möjligheten till badstrand i Sandarbukten utreds.

Rutterna på området görs tydligare och informationen om dem förbättras, både i guidecentret och i naturen. I det arbetet läggs särskild fokus på att planera rutter för personer med funktionsnedsättning.

I fiskehamnen förbättras bryggan och en båtramp byggs.

På Kopparnäs gårds gamla område bevaras kulturlandskapet och den gamla trädgården lyfts fram.

Där gästgiveriet tidigare stod föreslås en parkering för husvagnar och husbilar.

Det inofficiella lägerområdet vid Sandfjärden avlägsnas. Området viks för till exempel paddling.

På sikt utvecklas tjänster på Stora Halsö.

Mest kritik fick de föreslagna trafikarrangemangen. Föreningen planerar att begränsa trafiken ner till stranden så att biltrafik inte skulle vara tillåten efter avtaget till Fiskartorpsvägen. Trafikbegränsningarna är enligt projektchef Silva Sallamaa nödvändiga med tanke på framtidsutsikterna för området. I dag har området mellan 30 000 och 40 000 besökare årligen. Enligt prognoserna kommer besökarmängden att öka till kring 75 000 besökare per år.

– Den nuvarande infrastrukturen klarar inte av sådana besökarmängder. Vi vill inte ha samma sorts kaos som det ofta är vid Haukkalampi i Noux, där trafikarrangemangen inte har planerats ordentligt, säger hon.

Inget drive in-område

Tankarna på begränsad trafik och längre väg till stranden föll inte publiken på läppen.

– Kopparnäs dragningskraft baserar sig nu på att det är lätt att ta sig till stranden. 700 meter är en på tok för lång väg att gå till stranden, sade en deltagare och fick gehör av andra:

– Jag är av samma åsikt! sade någon.

– Vi är alla av samma åsikt! inflikade en tredje.

– Men det är trots allt ett friluftsområde, inte ett drive in-friluftsområde, sade Tapio Lepikkö, som är verksamhetsledare för föreningen Nylands friluftsområden.

Mötespubliken, som bestod av ortsbor, stugägare och aktiva användare av Kopparnäsområdet, ville att föreningen ska ta fram alternativ till bland annat placeringen av det guidecenter som nu planeras i närheten av platsen där vägen stängs av för trafik. Området är i delgeneralplanen anvisat för just den typen av verksamhet.

Men framför allt ville de att deras röster ska tas på allvar i den fortsatta processen.

– Driv inte igenom det här med våld. Det kan leda till helt onödiga rättsliga processer i form av besvär, om markägarna, ortsborna eller övriga intressenter upplever att de inte blir hörda och känner sig tvungna att reagera, sade Johan Aalto, en av markägarna.

Rutter sparar på naturen

En annan stor fråga som en i publiken lyfte fram var skicket på Kopparnäsvägen.

– Om det är 35 000 bilar per år så betyder det att 100 bilar per dag kör ner redan nu. Sen ska de köra upp igen, det blir 200 bilar per dag. Ni räknar med dubbelt upp. Det är redan nu för mycket trafik där, vissa dagar får jag vänta flera minuter för att komma över vägen till postlådan, det är värre än Mannerheimvägen, sade Tom Räihä som bor på området.

– Vi har väntat i femton år på att något ska hända men nu tycker jag att det startar från fel håll. En ny väg är inte ens i planerna, och det har ni inte råd att bygga, sade Aalto.

Dessutom undrade flera i publiken om området håller för en så stor besökarmängd som prognoserna förutser.

– Besökarmängderna rår vi inte på, ökningen är något som händer oberoende, sade Tapio Lepikkö.

– Men om ni gör upp en massa rutter och erbjuder tjänster så kommer det ju folk dit, var en publikkommentar.

Sallamaa och Lepikkö menade ändå att det är bättre att göra upp tydliga rutter och på det sättet styra folk att använda dem.

– Genom nya rutter och bättre information sparar vi på naturen, säger Lepikkö.

Han tog upp Porkalaområdet, där det inte finns ordentligt utmärkta stigar, som en jämförelse.

– Området har aldrig planerats ordentligt och det är nu fullt av små stigar och ganska sliten natur.

Alla får kommentera

Planen för utveckling av friluftsområdet i Kopparnäs-Störsvik går nu vidare till styrelsen för föreningen Nylands friluftsområden. Styrelsen diskuterar planen på onsdag. Därefter offentliggörs planen och allmänheten får en möjlighet att uttala sig om planen.

– Om en dryg vecka offentliggör vi planen. Sedan kommer det att finnas en månad tid att kommentera planen, sade Sallamaa.

Planen publiceras på Föreningen Nylands friluftsområdens webbplats och ska också finnas på Sjundeå och Ingå kommuners webbplatser.

Föreningen Nylands friluftsområden förnyar sin webbplats senare i höst. Den nya adressen blir www.uuvi.fi.

ANDRA LÄSER