E-post kan få stora följder

Bild: VN-arkiv/Sarah Grönstrand

Stadsstyrelsen i Hangö borde ha gått vidare i ärendet som gäller stadsdirektörens jäv.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell har under sina drygt fem år som stadsdirektör hållit en hög profil. Då han valdes till stadsdirektör lyfte man bland annat fram näringslivet som en viktig sak.I de...