Dyrare än väntat att planera vattennät

Tvingande. Trots att bara kring 200 personer bor i höghusen i Pickala kan Sjundeå kommun komma att stå med en miljonnota för vattenförsörjningen på området. Bild: Mira Strandberg

Sjundeås vattentjänstverk behöver 40 000 euro extra för planeringen av en utvidgning av det kommunala vattennätet i Pickala.

Orsaken till att planeringen blir dyrare än beräknat är dyra markundersökningar på området. Planeringen gäller en utvidgning av Sjundeås vattentjänstverks område till Prysmian-fabriken och höghusen i Pickala. Tekniska nämnden beslutade utvidga verksamhetsområdet efter att fabriken meddelat att den slutar leverera vatten, elektricitet och fjärrvärme till de två bostadsbolagen vid Kabelvägen i Pickala. Drygt 200 personer bor i husen.

Projektet omfattar kring fyra kilometer vattenledning och kostnaderna för byggandet av den kan bli så höga som en miljon euro, beroende på terrängen. Planeringen skulle ursprungligen kosta 15 000 euro, nu är summan alltså uppe i 55 000 euro