Dumt och dyrt

Det sägs att Samlingspartiet är noga med skattepengar, så Orpo borde ta tag i elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan, som med råge fyller kraven på lönsamhet.

Två tunnlar från Helsingfors till Tallinn! Kostar 40 miljarder euro, kanske mera. 40 000 miljoner euro! Två "entimmeståg", ett till Åbo och ett till Tammerfors! Kostar tre miljarder euro, kanske mera. En järnvägsslinga "Droppen" under Helsingfors! Kostar en miljard euro eller mera. Allt detta inom 10–15 år. Häftigt! Inte är det brist på pengar om vi får tro våra politiker, tjänstemän och konsulter. Men se till läget för tillfället i detta 5,5 miljoner invånares land: Det föreslås 40 miljoner euro i statsbudgeten för att förbättra vägarna 2019 och det finns 650 broar, som är i dåligt skick. Minister Anne Berner, Centerpartiet, säger rakt ut:" Vi har en stor reparationsskuld på våra vägar" (HBL 12.9). Och järnvägar, kan hon tillägga.

"Entimmeståget" till Åbo är en politisk lögn. Resan på den tilltänkta genbanan Helsingfors-Esbo-Lojo-Salo-Åbo tar en timme och 30 minuter, förklarar VR:s direktör för samhällsrelationer Otto Lehtipuu i Västra Nyland (11.3.2015). Ändå trummar politiker och tjänstemän i Åbo på och massmedia upprepar denna slogan. Gång på gång. Så tala om falska nyheter! Resan blir 15 minuter kortare än för tillfället och för detta ska skattebetalarna punga ut med 100 miljoner euro per minut. Det beklämmande är att investeringen i genbanan Helsingfors-Åbo ligger långt ifrån den lönsamhet staten normalt kräver för att investera i en järnväg. Politiker och tjänstemän i Åbo trånar efter genbanan och de har Petteri Orpo som finansminister. Han ordnar det. Det sägs att Samlingspartiet är noga med skattepengar, så Orpo borde ta tag i elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan, som med råge fyller kraven på lönsamhet. Hangö hamns betydelse för näringslivet ökar och godstrafiken ökar.

Om Petteri Orpo vill satsa på lönsam persontrafik på järnväg ska han titta till Helsingforsregionen och pendlingen till arbetsplatser. Då finner han en investering i järnvägsslingan "Droppen" klok. Den ökar resurserna för både när- och fjärrtrafik till Helsingfors. Stadsbanan mellan Alberga och Kyrkslätt, ett tredje spår, har det talats om i åratal. Utan det tredje spåret finns det inte möjligheter att göra kustbanan mellan Kyrkslätt och Karis dubbelspårig, vilket skulle göra trafiken mellan Åbo och Helsingfors snabbare och ge pendlare från Västnyland flera och snabbare tåg.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist, SFP, gläder sig åt att Kommunikationsministeriet prioriterar ett utvecklande av kustbanan och ser fram emot dubbla spår och snabbare trafik (VN 24.8): – Det är det enda kloka, säger han. Inte att drömma om stora projekt för miljarder.

Synd bara att han är så ensam. Det finns inget systematiskt stöd för honom och kustbanan. Det är tyst i Västnyland. Inget stöd från Hangö, Raseborg, Ingå och Kyrkslätt. Inte ens från den annars så pratglada och utspelsvilliga Maarit Feldt-Ranta, SDP!

Kaj Lindholm tidigare stadsdirektör

Mer läsning