Dumt att inte värma upp konstgräset

När beslutet fattades att staden skulle införskaffa en eluppvärmd konstgräsplan förstod väl beslutfattarna att då måste man även budgetera för uppvärmningen.

När beslutet fattades att staden skulle införskaffa en eluppvärmd konstgräsplan förstod väl beslutfattarna att då måste man även budgetera för uppvärmningen. Orsaken till att man införskaffade konstgräset var att man på så sätt kan förlänga säsongen. I dag då vi alla blir påminda om vår miljö föreslår stadens idrottsnämnd att i stället för el använda någon sorts kemikalie som inte kan vara bra för miljön eller för kroppen om det efter ett sår vid en glidtackling kommer in i blodomloppet.

Man kan ha olika uppfattningar om det behövs en uppvärmd plan, men efter att man ansåg att en sådan behövs skall man för allt i världen kunna använda den som man tänkte då man införskaffade det eluppvärmda konstgräset. Detta ärende påminner mig litet om historien om Bembölingarna.

Birger Blomqvist Karis