Dopkoltar pryder kyrkan

Betydelsefullt. Yvonne Lindström och kyrkoherde Anders Lindström tycker en utställning med dopkoltar är ett bra sätt att lyfta fram dopet i kyrkan. Bild: Lina Enlund

I sommar hänger 74 dopkoltar från tre sekel i Ekenäs kyrka. Koltarna är utställda för att uppmärksamma dopets betydelse. Utställningen berättar också om faddrarnas roll.

Vanligtvis syns dopkoltar vid enskilda tillfällen, men i sommar finns 74 koltar utställda i Ekenäs kyrka. Gemensamt för alla, utom en, är att de är långa och ljusa.

Många av koltarna har en lång historia och många barn inom samma släkt har döpts i dem. På en del koltar har varje barns dopnamn broderats.

Stor variation. På utställningen finns både handbroderade, handmålade, virkade och stickade dräkter i bomull, silke och ylle. Bild: Lina Enlund

– En av dopdräkterna används inte längre. Den är över hundra år och så skör att den kan gå sönder. En dräkt är sydd i Johannesburg, Sydafrika och en är sydd av fjortonåring. En dräkt kom till i all hast eftersom barnets mamma var sjuk och visste inte om hon skulle klara sig, säger Yvonne Lindström som är projektchef för utställningen.

Utställningen pågår 30 maj till 14 augusti.

Är öppen för allmänheten alla veckodagar kl. 11-17, förutom midsommardagen och 1-7.8.

Utställningen är trespråkig på svenska, finska och engelska.

Arrangerad för både vuxna och barn. Inrymmer en barnhörna.

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling.

74 dräkter ställs ut i kyrkan.

De äldsta användes redan i slutet av 1800-talet medan de allra nyaste är från 2000-talet.

Många av dräkterna ägs av ortsbor.

En av dopdräkterna har ett samband med minnesplattan i Ekenäs kyrka.

– Det första barnet som döptes i dräkten är en av de första från Ekenäs som stupade i första världskriget, Lindström.

Idén kom från Ekenäsbon Satu Torstila som kontaktade kyrkoherden Anders Lindström för drygt ett år sedan.

– En utställning är ett sätt att berätta mera om varför vi döps och vad dopet betyder, säger hon.

– Vi är mycket privata om tro och andlighet i Finland. Det här är ett tillfälle att prata om dopet, säger Tuija Wilman som skrivit texterna till utställningen.

Satu Torstila har också ställt ut sin dopklänning som användes första gången 1899.

– I den har 69 barn blivit döpta, säger hon.

Bad om dräkter

Kyrkan uppmuntrade folk att låna ut sina dopkoltar för utställningen.

– Hos många förvaras dopkolten långt En kom till i all hast eftersom barnets mamma var sjuk och visste inte om hon skulle klara sig.bak i garderoben. Då man tar tag i det gamla tygstycket återges historien. Det blir intressant och man vill dela med sig av den, säger kyrkoherde Lindström.

Men det ryms inte hur många dopdräkter som helst i kyrkan.

– Vi har tyvärr fått tacka nej till en del dräkter, säger Yvonne Lindström.

– Om dopet inte hade någon betydelse hade vi inte fått in en enda dräkt, säger Anders Lindström.

Trend i 200 år

Det har varit mycket arbete med att få in alla dopdräkter och sedan katalogisera all information om dem.

– Alla fina dräkter är unika och de tas endast fram när det är dopdag. Här kan man se detaljerna i dräkterna, säger Wilman.

Lång historia. På en del dopkoltar har de döpta barnens namn broderats i tyget. Bild: Lina Enlund

Att bära en lång vit dräkt under dopet har långa anor.

– Dopdräkten är en cirka 200-årig trend. Före det användes doppåsar och dopkåpor, säger Wilman.

För att få utställningen att bli lyckad visuellt anlitade kyrkan Eva Tordera Nuno. Hon ville att utställningen skulle smälta in i kyrkan på ett fint sätt eftersom kyrkan inte är en utställningslokal.

Samtidigt är inga fasta installationer tillåtna.

– Utställningen ska kunna plockas ner utan att man märker att något hängt där. Samtidigt måste det vara så osynligt som möjligt så kyrkan kan fungera som kyrka, säger Carl-Håkan Lindroos som tillverkat utställningskonstruktioner.

Bild: Lina Enlund

Folk vill bli fadder

Förutom dopet berättar utställningen om vilken roll faddrarna har.

– I dag är folk stolta över att vara fadder. Faddrar är mentorer för livet i bästa fall, säger Wilman.

– Vi har haft någon som deltagit i konfirmationsundervisning privat för att kunna bli fadder, säger Yvonne Lindström.

Utställningen var klar redan i början av maj. Alla konfirmander i Ekenäs konfirmerades med dopkoltarna i kyrkan. Orsaken är att dopet och konfirmationen hör ihop.

– Konfirmationen handlar om att säga ja till sitt dop, säger Wilman.