Dopdräkter ställs ut i Ekenäs kyrka

En utställning om dop och dopdräkter ordnas i Ekenäs kyrka i sommar. Bild: VN Arkiv

I sommar ordnas en utställning om dopet i Ekenäs kyrka. Dopdräkterna är lånade och församlingen efterlyser fler dräkter till utställningen.

I sommar ställs lånade dopdräkter ut i Ekenäs kyrka. Ekenäsnejdens svenska församling vill gärna få in fler dräkter.

Vem som helst får låna ut sin släkt- eller familjedopdräkt och ägaren får tillbaka dräkten efter utställningen. Vill man ställa ut en dopdräkt behöver församlingen få dräkten senast 23 mars.

Församlingen är intresserad av både nyare och äldre dräkter i varierande material.

Den som lånar ut en dräkt får fylla i en blankett om den. Bland annat kan man fylla i vilka barn som blivit döpta i dräkten.

Utställningen är öppen för allmänheten de dagar vägkyrkan är öppen. Vernissagen sker onsdag 4 maj.

Mer läsning