Donerades för att inte konfiskeras

Gåtfull. Tavlan som föreställer Kristi gisslande är knappast någon dyrgrip men intressant ändå. Bild: Johanna Lemström

Som konstverk är tavlan i Snappertuna kyrka varken speciellt gammalt eller värdefullt. Men som historia är den desto roligare.

Det var ledamot Torolf Grünn i gemensamma kyrkofullmäktige som lämnade in en motion om att låta ta reda på vem som målat tavlan på södra sidan om altaret i Snappertuna kyrka.

Heikki Hanka som är professor i konsthistoria vid Jyväskylä universitet och fil.lic. Tiina Koivulahti på Recenart anlitades. Båda konstaterar att verket knappast är en Frans Floris, även om det står så bak på tavlan, utan möjligen en reproduktion av en sådan och att tavlan på sin höjd härstammar från 1600-talet. Floris var en flamländsk konstnär som var aktiv på 1500-talet.

Hanka börjar därför med att konstatera att "Tavlan är egentligen mer intressant av andra orsaker än dess konstnärliga egenskaper".

Enligt Hanka har konstverket donerats av affärsmannen Ernst Willberg från Snappertuna någon gång kring 1950. Pol.dr. Henrik Ekberg skriver i historiken om Snappertuna församling att tavlan donerades 1949.

Om Willbergs senare karriär skriver Hanka att "businessetik inte var hans starkaste område".

Hanka skriver att Willberg var en av de affärsmän som verkade i gråzonen i den strikt reglerade ekonomin efter krigen. Dessa affärsmän försökte skaffa sig fördelar genom att muta olika instanser som kunde påverka deras sak.

Willberg var på grund av detta tvungen att fly landet i mitten av 50-talet. Hankas "vilda gissning" är att taveldonationen till Snappertuna kyrka var ett sätt för Willberg att bli av med "det heta föremålet". Många affärsmän på väg utomlands stoppades på den tiden i tullen med värdeföremål som de hade planerat föra ut ur landet olovligt. I stället för att låta staten konfiskera tavlan skulle Willberg med andra ord ha skänkt den till kyrkan.

Henrik Ekberg skriver att Willberg dök upp i Finland 1954 men att han snart återvände till Sydamerika där han bodde fram till 1959. Willberg avled 1962 i Köpenhamn.

Professor Hanka anser att tavlans värde ligger just i den här historien: "Konstverket har enligt min mening en synnerligen spännande kontext och det är fint att det fått en synlig plats i kyrkan", skriver han.