Donald den store

Narcissism eller narcissistisk personlighetsstörning, är oftare förekommande bland presidenterna än bland det amerikanska folket i allmänhet.

Medan vi andra himlar oss över Donald Trumps framgång i den amerikanska presidentvalskampanjen är många psykologer och psykiatrer förfärade. För dem är Trump en så tydlig narcissist att åtminstone en ledande neuropsykolog använder videosnuttar av Trump som undervisningsmaterial för att visa studerande hur en narcissist agerar.

Experter har inte gjort liknande offentliga uttalanden om presidentkandidaters personlighet sedan 1964. Då fick en tidskrift betala en miljon dollar till Barry Goldwater efter att tidskriften hade publicerat en artikel där psykologer bedömde hans lämplighet att bli USA:s president utan att någonsin ens ha träffat Goldwater.

Narcissister har förstås funnits i ledande positioner i alla tider. Alexander den store, Napoleon den förste, Benito Mussolini och Saddam Hussein är bara några av de mest kända ledarna, som har diagnostiserats som narcissister. Dessa personer, speciellt de två sistnämnda, var definitivt inte kända för sin barmhärtighet, utan för sin auktoritära personlighet och ledarstil och extrema grymhet.

Men enligt forskarna finns det två olika varianter av narcissism, varav den ena förknippas med brutalt ledarskap, medan den andra också kan vara en positiv resurs för en ledare. Personer som har den bättre varianten kan vara inspirerande och effektiva som ledare. Den sämre varianten leder till allvarliga konflikter.

Båda varianterna anses vara starkt representerade bland tidigare amerikanska presidenter. Narcissism eller narcissistisk personlighetsstörning, är oftare förekommande bland presidenterna än bland det amerikanska folket i allmänhet. Narcissism är alltså i viss mån typiskt för amerikanska presidenter.

Enligt en omfattande forskning, som gjordes av en grupp framstående amerikanska forskare, var Lyndon B. Johnson och Richard Nixon bland de mest narcissistiska presidenter USA har haft. Även Andrew Jackson, Franklin D. Roosevelt, Teddy Roosevelt och John F. Kennedy rankades högt på diverse skalor, som mäter olika aspekter av narcissism. Det som är intressant är att, förutom Nixon, brukar samma namn rankas högt när experter listar de bästa amerikanska presidenterna. Abraham Lincoln och George Washington, som brukar skattas som de bästa presidenterna någonsin, anses däremot inte ha varit särskilt narcissistiska.

Det går alltså att vara en framgångsrik amerikansk president också utan att vara narcissist, men oftast tycks det hjälpa. Blir Donald Trump USA:s följande president kommer han säkert att toppa listan över de mest narcissistiska presidenterna, men det är mycket osäkert hur han skulle rankas bland de bästa presidenterna. För att placera sig bland de bästa måste man kunna förena det splittrade landet, som Lincoln och Washington gjorde. Men Trump bygger inga broar för att skapa samförstånd i ett konfliktfyllt USA. I stället river han de broar som redan står på bräcklig grund.

Lauri Rapeli Forskningschef vid Åbo Akademi