Domstolen delar inte Outi McDonalds åsikt

Helsingfors förvaltningsdomstol anser inte att Elisabeth Kajander var jävig när Outi McDonald (bilden) permitterades. Bild: VN-arkiv

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar läkaren Outi McDonalds besvär mot Hangö stads beslut om att permittera henne.

Förra veckan kom ett nytt besked i den långa processen mellan Hangö stad och läkaren Outi McDonald. Som bekant blev McDonald uppsagd av staden 2015, men högsta förvaltningsdomstolen har redan tidigare slagit fast att McDonald blev uppsagd olagligt.

Efter det har McDonald ersatts av staden för tiden hon var felaktigt uppsagd, men hon har också permitterats med motiveringen att hennes tidigare tjänst som chefsläkare inte längre finns i stadens regi. Stadsstyrelsen i Hangö har valt att inte gå vidare med McDonalds begäran om att upphäva beslutet om hennes permittering. Enligt McDonald har grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander varit jävig att besluta om permitteringen.

McDonald har anfört besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol och nu har förvaltningsdomstolen avslagit hennes besvär. Domstolen anser heller inte att McDonald ska ersätta stadens rättegångskostnader på 1 100 euro, någonting som Hangö stad krävde.