Domstol vill ha utlåtande om läraravstängning

Polisens utredningar i fallet med den avstängda läraren i Karjaan yhteiskoulu pågår fortfarande. Bild: Johanna Lemström

Fallet med den avstängda läraren i Karjaan yhteiskoulu behandlades av Raseborgs stadsstyrelse i går. Polisens utredningar pågår fortfarande.

Under två sekretessbelagda rubriker behandlade stadsstyrelsen i Raseborg i går fallet med den lärare som misstänks för sexuella trakasserier riktade mot elever i Karjaan yhteiskoulu i Karis.

Dels hade stadsstyrelsen fått en begäran från Helsingfors förvaltningsdomstol om ett utlåtande angående att läraren avstängts från tjänsteutövning. Dels hade en anhållan om att granska beslutet om att avhålla mannen från tjänst utan lön inkommit.

– Bakgrunden till Helsingfors förvaltningsdomstols begäran är att läraren ifråga besvärat sig till domstolen med anledning av avstängningen, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Han kan inte närmare gå in på några detaljer i de bägge ärendena eftersom fallet är sekretessbelagt.

Polisutredning pågår ännu

Vid Raseborgspolisen konstaterar kriminalkommissarie Mats Sjöholm att polisens utredning av de misstänkta sexuella trakasserierna framskrider. Det kommer dock att dröja åtminstone några veckor ännu innan de kan slutföras.

– Vi har hittills hållit förhör med ett tiotal barn. Den misstänkta läraren har inte förhörts ännu, eftersom vi vill samla in alla fakta från barnen först, säger Sjöholm.

Mer läsning