Domstol avslog besvär mot skolstängningar

Västerby skola. Bild: Kevin Stewart

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit de besvär som inlämnades mot beslutet att stänga skolorna i Snappertuna och Västerby i Ekenäs, samt Klinkbackan koulu i Pojo från hösten 2018.

Det var Markus Paloheimo och Reetta Mietola, samt Emilia Horttanainen och Eeva-Kaisa Lipponen som inlämnade två separata besvär efter stadsfullmäktiges beslut i juni 2016.

Bland annat ansåg besvärsställarna att beslutet inte kommit till på rätt sätt, att stadens information i frågan varit bristfällig, att invånarna inte haft möjlighet att påverka samt att skolbarnen inte hörts.

Förvaltningsdomstolens beslut gavs den 3 november.

Stadsstyrelsen beslöt i måndags att föreslå för stadsfullmäktige att avstå från skolstängningar. Fullmäktige behandlar skolstrukturen måndagen den 13 november.

Mer läsning