Domstol avslog besvär mot skolstängningar

Västerby skola.Bild: Kevin Stewart

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit de besvär som inlämnades mot beslutet att stänga skolorna i Snappertuna och Västerby i Ekenäs, samt Klinkbackan koulu i Pojo från hösten 2018.