Domstol prövar hundskolning

Bild: Mira Strandberg

Skolningen av hundar på en fastighet i Evitskog har nu blivit rättssak. Grannarna till hundägarna anser att verksamheten ska förbjudas.

Byggnads- och miljönämnden i Sjundeå fann vid sitt möte i juni inga skäl att utlysa något förbud mot hundskolning på fastigheten, eftersom nämnden inte ansåg sig kunna fatta beslut om vad folk får göra på sina gårdar.

Grannarna är missnöjda och har överklagat beslutet till Vasa förvaltningsdomstol. De anser att ärendet är partiskt berett och att kommunen har dröjt i behandlingen av ärendet. Domstolen ber byggnads- och miljönämnden om ett utlåtande, som nämnden ska fatta beslut om vid sitt möte på tisdag.

I förslaget till utlåtande finner nämnden ingen orsak att ändra på beslutet och menar att man följt vedertagen praxis gällande offentlighet och beredning.

Mer läsning