Domstol: OK att muddra i Störsviken, men bara under fyra vintermånader

Vasa förvaltningsdomstol ser ingen orsak att förbjuda tre fastighetsägare att muddra ett område i Störsviken trots fyra klagomål. Men muddringstiden förkortades märkbart.

Tre sammanslutningar eller grupper ville att förvaltningsdomstolen skulle häva Regionförvaltningsverkets beslut om muddringstillstånd i Störsviken. Tre fastighetsägare fick i februari 2018 tillstånd a...