Domstol avslog överklagan – grönt ljus för femvåningshus i Ingå kyrkby

Egen helhet. Området kring prästgården och kyrkan i Ingå äventyras inte av ett femvåningshus norr om prästgården, anser Helsingfors förvaltningsdomstol. Bild: VN-arkiv

Ett femvåningshus vid prästgården i Ingå skadar inte det kulturhistoriskt värdefulla landskapet i Ingå kyrkby. Det anser Helsingfors förvaltningsdomstol.

Ingå-Sjundeå miljöförening fick avslag på sin överklagan över Ingås beslut att tillåta ett fem våningar högt hus intill prästgården. Huset är planerat på tomten mellan församlingshemmet och de låga höghusen vid Bollstavägen. Tomten ägs av församlingen, som har förhandlat med ett byggföretag om försäljning av tomten. Tanken var att byggföretaget skulle bygga ett hus som är anpassat till äldre och personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att huset måste ha en hiss. För att det ska löna sig att installera en hiss ska huset ha fem våningar.

Ingå-Sjundeå miljöförening ansåg att byggnads- och miljönämndens undantagstillstånd äventyrar det kulturhistoriskt värdefulla landskapet kring kyrkan och prästgården.

Enligt Helsingfors förvaltningsdomstol, som avgjort ärendet, påverkar ett femvåningshus inte det värdefulla landskapet, eftersom avståndet dit är så stort.

Ingå-Sjundeå miljöförening har ännu inte bestämt om de överklagar beslutet.