Domstol avslår besvär mot Räikkönen

Formel 1-föraren Kimi Räikkönen får köra motocross vid sin sommarstuga i Kyrkslätt. Ett domstolsbeslut avgör bullertvisten.

För två år sedan lät Kimi Räikkönen bygga en motocrossbana vid sin fritidsbostad i Porkala, något som fick grannskapet att bli irriterat. Räikkönen hade inte ansökt om något tillstånd för banan, som är 440 meter lång. Byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätt beslutade i efterskott att banan som byggts på ett hektarstort område i terrängen inte behöver bygg- eller miljölov.

Åtta privatpersoner överklagade beslutet till Vasa förvaltningsdomstol. De överklagande hänvisade speciellt till det buller som banan orsakar, men också till andra naturvärden på området. Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besvären, vilket betyder att kommunens beslut är i kraft.

Rätten anser inte att motocrossbanan vållar grannarna sådana olägenheter att ett miljölov skulle ha varit nödvändigt. Rätten anser inte heller att banan är olaglig, vilket de överklagande ansåg.

I alla behandlingsskeden har Räikkönen hänvisat till att banan bara används för privat bruk och mycket sällan sommartid eftersom han bor utomlands. Enligt Räikkönen ordnas inga tävlingar på banan och utomstående kommer inte till banan för at köra.

Räikkönen har en fritidsbostad och en kring tjugo hektar stor tomt alldeles på sydspetsen av Porkala udd. Här ligger också motocrossbanan.

Enligt förvaltningsdomstolens handlingar ligger det närmaste grannhuset 260 meter från tomten, de övriga på 400-500 meters avstånd.

– Nu då banan varit klar i några år har grannskapet säkert noterat att den verkligen inte vållar några olägenheter åt någon, säger Räikkönens jurist, tidigare riksdagsledamoten Sampsa Kataja.

Enligt Kataja har omgivningen runt banan omformats och man har planterat träd, som ytterligare minskar bullret. Förvaltningsdomstolens beslut har ännu inte vunnit laga kraft.