Domen för den dödliga skjutolyckan i Syndalen ändras inte

Marinens reservofficerskurs ordnade en skjutövning i Syndalen i Hangö i december 2015. En olycka inträffade på natten och en av kursens officerselever avled. Bild: SPT

Högsta domstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för dödsolyckan under Sjökrigsskolans skjutövning i Syndalen i Hangö.

Hovrätten dömde premiärlöjtnanten som ledde skjutövningen och båtsmannen som övervakade eldgivningen för tjänstgöringsbrott och dödsvållande i december i fjol. Nu har högsta domstolen avslagit ansökningar om besvärstillstånd som de båda dömda lämnat in, skriver Högsta domstolen i ett pressmeddelande. Därmed ändras inte domen.

Marinens reservofficerskurs ordnade en skjutövning i Syndalen i Hangö i december 2015. En olycka inträffade på natten och en av kursens officerselever avled.

Medvetna om sitt agerande

Hovrätten dömde premiärlöjtnanten till ett villkorligt fängelsestraff och båtsmannen till ett bötesstraff för tjänstgöringsbrott och dödsvållande.

Enligt hovrätten hade premiärlöjtnanten underlåtit att se till att beväringarna övade tillräckligt innan de övergick till skjutning med skarp ammunition i mörker. Båtsmannen hade å sin sida för tidigt gett tillstånd att övergå till skjutning med skarp ammunition. Bägges agerande anses vara uppsåtligt.

Mer läsning