Dom för sexuellt utnyttjande står fast

Högsta domstolen kommer inte att behandla fallet där en man från Hangö år 2016 dömdes för sexuellt utnyttjande av minderåriga. Högsta domstolen avslog den sökandes överklagan för cirka en månad sedan.