Dödsfallet i Syndalen – Dom för dödsvållande och tjänstebrott

Bild:

I december 2015 dog en beväring under en skjutövning i Syndalen. Hovrätten skärper nu straffet för befälet som ledde övningen och eldverksamhetens övervakare.

En beväring dog under med skjutövningen som genomfördes i mörker på övningsområdet i Hangö för tre år sedan. Det var en officerselev som av misstag sköt mot beväringen i stället för måltavlan.

Helsingfors hovrätt anser att premiärlöjtnanten som ledde övningen samt den styrman som övervakade eldverksamheten gjort sig skyldiga till tjänstgöringsbrott och dödsvållande.

Hovrätten skärper straffen från tingsrätten så att premiärlöjtnanten döms till tre månader ovillkorligt fängelse, jämfört med tingsrättens 60 dagar. Styrmannen döms till 80 dagsböter mot tingsrättens 60 dagsböter. I tingsrätten var brottsrubriceringen tjänstgöringsbrott av oaktsamhet, men skrivningen skärptes i hovrätten till tjänstgöringsbrott.

Rätten anser att skjutövningens ledare inte hade försäkrat sig om att beväringarna hade övat tillräckligt i mörker innan de gick över till skjutning med skarp ammunition. Styrmannen hade inte enligt rätten sett till att truppen kände till hur en trygg övning skulle genomföras.

Precis som i tingsrätten frias den kaptenslöjtnant som ledde hela övningen. Enligt hovrätten är det inte bevisat att han skulle ha försummat att sköta sina förpliktelser.

Både åklagaren och de målsägande hade överklagat tingsrättens dom. Frågor om skadestånd behandlades inte längre i hovrätten.