Dödsbesked utlöste kreativiteten – nu ställer Helena Hurme ut i Ekenäs

Psykologiprofessorn Helena Hurme är inte rädd för att tala om döden eller att hantera den i bild. Bild: Peter Sjöstrand

Kan livshotande sjukdom öppna källan till kreativitet och livskänsla? Ja, det är psykologiprofessorn Helena Hurme ett bevis på. När hon fick veta att hon bara har några månader kvar att leva fick hon bråttom att få upp en konstutställning.

Intresset för att uttrycka sig i bild är inte nytt för Helena Hurme, hon har alltid haft måleri som en seriös hobby och har tidigare även fotograferat. Men beskedet om att hon har en obotlig benmärgsc...