DNA-teknik kan hjälpa polisen

Det här är Alarik Aspelins namnteckning. Något fotografi på honom har inte gått att få fram. Bild:

Stefan Holm önskar att också de finländska brottsutredarna skulle börja använda sig av DNA-tester i kombination med släktforskning.

DNA-tester i kombination med traditionell släktforskning används på flera håll för att lösa brott. Det handlar om DNA-prover som samlats in på brottsplatsen och som sedan kan jämföras i stora släktfor...